مزایا و معایت کمپرسور رفت و برگشتی یا پیستونی – دانشنامه

کمپرسورهای رفت و برگشتی

مزایا

طراحی ساده

هزینه اولیه کمتر

نصب آسان

مدل های دو مرحله ای بیشترین کارایی را ایجاد می کنند

انتقال بدون روغن

دامنه ای وسیع از توان بر حسب اسب بخار

ماشین های ویژه ای که فشارهای بالایی  تولید می کنند

معایب

هزینه نگهداری بالاتر

تحرک بیش از حد قطعات و استهلاک بیشتر

بطور بالقوه دارای مشکلات لرزشی هستند

پایه و فوندانسیونی ممکن است بسته به اندازه نیاز داشته باشد

بسیاری طوری طراحی نشده اند که با تمام ظرفیت ۱۰۰ درصد در تمام زمان سرویس بدهند